Riskkollegiet

Seminariet om Riskhantering inom strålskyddet

Riskkollegiet anordnade i april ett heldagsseminarium på temat Riskhantering inom strålskyddet – fakta, bedömningar och tillämpning tillsammans med KTH, Avdelningen för filosofi.

 

Presentationer från seminariet kommer att publiceras på vår webb.

Apologies, for this post the comments are closed.