Seminariet om Riskhantering inom strålskyddet

Riskkollegiet anordnade i april ett heldagsseminarium på temat Riskhantering inom strålskyddet – fakta, bedömningar och tillämpning tillsammans med KTH, Avdelningen för filosofi.

 

Presentationer från seminariet kommer att publiceras på vår webb.