Emergency preparedness and response

Lynn Hubbard från Strålsäkerhetsmyndigheten talade vid KTH-seminariet i april under rubriken Emergency preparedness and response – decision-making during a nuclear or radiological crisis. Hon betonade vikten av att definiera faror och konsekvenser, sätta en strategi, koordinera samt slutligen att förmå ta beslut och kommunicera med allmänheten.

L Hubbard Emergency preparedness and Response