Riskkollegiet

Philosophy and values

Vårt seminarium i april fortsatte under rubriken Philosophy and values.

 

Professor Sven Ove Hansson vid Institutionen för filosofi och historia, Kungliga tekniska högskolan gav en klassiskt pedagogisk föreläsning utan elektroniska hjälpmedel.

Apologies, for this post the comments are closed.