Philosophy and values

Vårt seminarium i april fortsatte under rubriken Philosophy and values.

 

Professor Sven Ove Hansson vid Institutionen för filosofi och historia, Kungliga tekniska högskolan gav en klassiskt pedagogisk föreläsning utan elektroniska hjälpmedel.