Fara eller risk? i Kunskapskanalen

Hur värderar, hanterar och informerar myndigheter om risker?

Riskkollegiet och Livsmedelsverket anordnade den 31 maj ett heldagsseminarium i Uppsala under rubriken Fara eller risk? Seminariet kommer snart att visas i UR Samtiden, Kunskapskanalen. Här är dagar och klockslag att notera för dig som är riskintresserad!

Onsdag 22 november

15.00-15.25: Fara eller risk? – Maten

Hur farliga är hallon? Anneli Widenfalk från Livsmedelsverket berättar om de utmaningar myndigheter möter i kommunikation kring mat. Om skillnaderna mellan konsumenters och experters uppfattning om vad i kosten som är mest farligt.

15.25-15.55: Fara eller risk? – Kemikalierna

Vilken risk utgör hormonstörande ämnen? Ing-Marie Olsson Ressner från Kemikalieinspektionen, berättar om det arbete Kemikalieinspektionen gör med att säkra människans reproduktion.

15.55-16.15: Fara eller risk? – Medicinerna

Hur klassificerar man kolloidalt silver? Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket trycker på vikten att verk och myndigheter samarbetar för att komma åt faror och risker konsumenter kan utsättas för.

16.15-16.35: Fara eller risk? – Strålningen

Vad påverkar vår uppfattning om vad som är farligt? Hélène Asp från Strålsäkerhetsmyndigheten talar om svårigheterna att kommunicera om risker när experternas kunskap och allmänhetens uppfattning går isär. Detta kan få allvarliga konsekvenser bl.a. det gäller vårt förhållande till solen och UV-strålar.

16.35-17.10: Fara eller risk? – Kommunikationen

Hur kommunicerar myndigheter om risker? Max Boholm, forskare vi Göteborgs Universitet, presenterar nya forskningsresultat från studien, FORMAS.

17.10-18.00: Fara eller risk? – Vad är vad?

Hur kommunicerar man fara eller risk bäst? Mediernas larm triggar medborgarna men skräms man i onödan? Jan-Olov Johansson leder ett samtal med representanter från olika myndigheter.

Torsdag 23 november

15.00-15.25: Fara eller risk? – Naturen

Vad gör Naturvårdsverket förutom hantera lavinsäkerhet och vargfrågan? Titus Kyrklund, från Naturvårdsverket, berättar om en liten del av deras arbete bakom kulisserna, vilka regelverk och förutsättningar som styr deras processer.