Årsmötet

Riskkollegiets årsmöte hölls som aviserat i Kista den 14 februari. I fotocollaget syns bland andra avgående ordförande Synnöve Sundell-Bergman (överst t.h.), Jens Wirstam (mitten och nederst t.v.) samt Amy Rankin (t.h.).

 

Protokoll från årsmötet återfinns här.