Möt Linda Kvarnlöf

Jag heter Linda Kvarnlöf och är lektor i sociologi vid Mittuniversitetet. Är också verksam vid det Risk- och krisforskningscentrum (RCR) som finns vid universitetet och programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet.

Jag forskar framförallt om hur privatpersoner ser på risker och kriser i vardagen men är även engagerad i olika forskningsprojekt som utgår från fallstudier såsom skogsbranden i Västmanland och skogsbränderna sommaren 2018. Här studerar jag framförallt frivilligorganisering men även hur enskilda individer och hushåll har påverkats av händelserna.

Jag har alltid intresserat mig för de mer informella aspekterna av risk- och krishantering: det som ligger utanför offentlig organisering och styrning av risk.