Möt Liisa Honkaranta

Vad arbetar du med? 
För närvarande vikarierar jag som enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på Storstockholms brandförsvar. Enheten tillhör till förvaltningens riskavdelning.

Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag?
I min vardag hanterar vi frågor som berör främst tekniska olycksrisker i samband med fysisk samhällsplanering. Vi bevakar specifikt frågeställningar om räddningstjänstens möjligheter för räddningsinsatser men vi ger även råd och stöd hur de enskilda/ företag kan förebygga och begränsa bränder i hemmiljö alternativt i sin verksamhet.

Någon författare, debattör, blogg etc som du vill tipsa om, i ämnet risk?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, deras hemsida innehåller mycket nyttigt information om risker och om gällande lagstiftning som berör mitt verksamhetsområde. De som gärna vill följa aktuella händelser på Storstockholms brandförsvars verksamhetsområde kan följa @SSBFaktuellt om insatser och olyckor.

Hur ser du att Riskkollegiet kan bidra i samhället?
Riskkollegiet bidrar till att skapa dialog och medvetenhet om risker som grundar sig på fakta.

Vad gör du helst när du inte arbetar med risk?
Jag är en ivrig fritidsodlare och äger en kolonistuga där det odlas allehanda grönsaker, frukter och blommor. Om jag inte svettas i trädgården så kan man hitta mig i löparspåret eller i favoritgymmet.