MÖT ULLRIKA SAHLIN

Jag heter Ullrika Sahlin och har en bakgrund inom matematik, skogsvetenskap och ekologi. Jag arbetar som biträdande lektor i ekologisk-ekonomisk modellering vid Lunds universitets Centrum för klimat- och miljöforskning. Min forskning handlar om att förstå och förbättra hur vetenskaplig osäkerhet hanteras när vi ska fatta beslut kring miljöproblem.

Jag vill att Riskkollegiet ska bli en aktiv röst som bevakar samhällets hantering av risk. Det finns mycket att göra så som att öka medvetenhet hos allmänhet om risk och hur risker kommuniceras. Inom akademin, vill jag att fler forskare lär sig om riskanalys som för mig är en vetenskaplig metod som går utöver vanlig naturvetenskaplig metodik.

Jag bor i Skåne, har en man som är biodlare och tre barn.