Möte med stödjande medlemmar

Som ett steg i arbetet med att göra Riskkollegiet mer tillgängligt och progressivt för våra medlemmar bjöd vi in befintliga och potentiella stödjande medlemmar till ett möte. Syftet var att identifiera vad de stödjande medlemmarna vill ha ut av Riskkollegiet och hur vi kan stärka vårt samarbete.

Anteckningar stödjande medlemsmöte_feb19_final