Nominera till Riskkollegiets juniora pris

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds att nominera kandidater till 2020 års pris The Swedish Risk Academy Award to a Young Researcher. Priset ska gå till en yngre forskare vars forskning har relevans för Riskkollegiets syfte och vilken i sin forskning visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad. Forskaren skall vara doktorand eller nydisputerad forskare (disputation 2018 eller 2019 i Sverige).

Nomineringen skall innehålla:

  • den nominerades namn, titel på avhandling och disputationsdatum
  • kort beskrivning av den nominerades forskning
  • motivering till nominering
  • förteckning över den nominerades publikationer
  • kontaktuppgifter till den som nominerar

Skicka din nominering till Riskkollegiet via följande formulär senast 8 januari 2020. Styrelsens beslut om pristagare kommer att beredas av Riskkollegiets vetenskapliga råd.

Priset delas ut på Riskkollegiets årsmöte och består av en plakett jämte ett stipendium om 8 000 kr. I samband med prisutdelningen förväntas pristagaren ge en presentation av sin forskning.

Eventuella frågor om priset och nomineringsprocessen kan ställas till Ullrika Sahlin, ordförande i Riskkollegiets styrelse, e-post: Ullrika.Sahlin@cec.lu.se.