Virtuellt årsmöte

Riskkollegiets årsmöte blir i år ett virtuellt möte. Mer information kommer på hemsidan och i utskick till medlemmarna.