2020 års pris tilldelas Jonas Sundell

2020 års pris till en framstående ung riskforskare i Sverige tilldelas Jonas Sundell, specialist hydrogeologi, Trafikverket med följande motivering.

Oönskade och oväntade grundvattenförhållanden innebär påtagliga risker för byggnader och annan infrastruktur. Det är av stort samhälleligt intresse att minska dessa risker. För detta behövs välgrundade underlag för beslut. Jonas har i sin forskning mycket framgångsrikt lyckats genomföra såväl avancerad teoriutveckling och modellbyggande som tillämpning av riskbaserad beslutsanalys i verkliga infrastrukturprojekt.

Jonas riskforskning är tillämpad men samtidigt relevant utifrån ett mer generellt riskhanteringsperspektiv. Detta illustreras av att Jonas resultat nyligen publicerats i tidskriften Risk Analysis.

Resultaten av Jonas forskning implementeras nu i Sveriges största infrastrukturprojekt. Jonas har på kort tid lyckats nå en omfattande vetenskaplig publicering samtidigt som resultaten nyttiggörs i samhället. Jonas forskning är ett mycket gott exempel på nyttan av tillämpad riskforskning.

Priset på 8000 kr delas ut till Jonas på Riskkollegiets årsmöte den 29 juni 2020. Där håller även Jonas ett föredrag om Riskhantering vid grundvattensänkning i infrastrukturprojekt. Årsmötet hålls online via Zoom. Det går bra att anmäla sig till årsmötet genom att skicka ett brev till riskkollegiet@riskkollegiet.se.