Webbinarium om strålskydd

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning arrangerar ett symposium kring betydelsen av etik och värdegrund inom strålskyddet. Webbinaret innefattar också en öppen fråge- och diskussionssession kring etiska problemställningar som beslutsfattare, strålskyddsexperter och strålskyddare möter i den yrkesverksamma vardagen. Symposiet fokuserar på frågan ”Vilken praktisk betydelse har etik och värdegrund i vår dagliga verksamhet?”. Det kan t.ex. gälla fördelning av risk och nytta mellan individer och samhälle.

Läs mer här.