Bidrag till studerande

Är du student och intresserad av att lära dig om risk?

Som medlem i Riskkollegiet kan du söka bidrag för att gå på risk-möte. Sök senast 26 september för möten under hösten 2021. Exempel på möten: NEEDS 2021 21-23 sep (online) och Society for Risk Analysis Annual meeting 5-9 dec (online).

Sök här: https://forms.gle/Np4g3DnnLfpcC11aA