Inför Riskkollegiets juniora pris

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds att nominera kandidater till 2022 års pris The Swedish Risk Academy Award to a Promising Junior Researcher. Priset ska gå till en yngre riskforskare vilken visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad. Forskaren skall vara doktorand eller nydisputerad.

Skicka din nominering via följande formulär  senast 10 december 2021. Styrelsens beslut om pristagare kommer att beredas av Riskkollegiets vetenskapliga råd.

Priset delas ut på Riskkollegiets årsmöte och består av en plakett jämte ett stipendium om 8 000 kr. I samband med prisutdelningen förväntas pristagaren ge en presentation av sin forskning.

Eventuella frågor om priset och nomineringsprocessen kan ställas till Ullrika Sahlin.