Årets pristagare

Riskkollegiets styrelse har under inrådan från det Vetenskapliga rådet fattat beslutet att tilldela Åsa Grauman 2022 års pris till en lovande ung riskforskare med följande motivering:

Åsa Grauman har bedrivit en banbrytande och klassisk forskning rörande individers uppfattningar och preferenser kring kardiovaskulär riskinformation. Hennes avhandling “The publics’ perspective on cardiovascular risk information: Implications for practice” visar bland annat att individers erfarenhet av risker inom familjen påverkar riskuppfattning, vilket har betydelse för förebyggande åtgärder. Åsa har visat god vetenskaplig skicklighet och en förmåga att forska på risk med en tvärvetenskaplig ansats.

Åsa är verksam vid Uppsala Universitet.