RiskCafé – Ukraina ur ett strålningsperspektiv

Tid: 17 april kl 12:00-13:00

Sedan den ryska invasionen av Ukraina har det rapporterats om olika händelser vid kärntekniska anläggningar. Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ger en översikt om händelserna och vad de kan innebära för strålningsrisker, både i Ukraina och ur ett svenskt perspektiv. Därefter följer diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com eller mattias.lantz.analysgruppen@gmail.com.