RiskCafé-lågfrekventa elektromagnetiska fält

Hur farligt är lågfrekventa elektromagnetiska fält (LF-EMF)?

RiskCafé 2 juni kl 10:00-11:00

Elektrifiering och elförsörjning har aldrig varit mer aktuellt än nu. Från batteridrift av fordon till utbyggnad av elnät och kraftförsörjning. Elbehovet ökar som en del av den gröna omställningen och stamnäten står inför en omfattande utbyggnad. I denna utbyggnad behöver kunskapen om de risker som LF-EMF medför öka, bedömas och hanteras på ett korrekt och riskmedvetet sätt. Vår föreläsare heter Maria Feychting och är professor vid Karolinska institutet med huvudsaklig inriktning mot hälsoeffekter av icke-joniserande strålning.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com eller mattias.lantz.analysgruppen@gmail.com