RiskCafé – Osäkerhet som Efsa vill ha det

Inbjudan till:

RiskCafé – Osäkerhet som Efsa vill ha det

Tid: 13 juli kl 16:00-17:00

Osäkerhet dyker upp jämt och ständigt i risksammanhang, och det varierar en del hur man ser på och hanterar osäkerhet. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelsrisker antog 2018 och 2019 principer och rekommendationer deras hantering av osäkerhet.

Ullrika Sahlin (Lunds Universitet) kommer vid detta RiskCafé presentera en handledning framarbetad på uppdrag av Efsa med syfte att hjälpa experter att sätta sig in i Efsas guide för att väga in och kommunicera osäkerhet i vetenskapliga bedömningar. Deras principer för att hantera osäkerhet på är generella och kan fungera i andra sammanhang.

Efsa lyfter särskilt fram osäkerhet som något subjektivt – någon är osäker. Osäkerhet kan ändras när man får ny information. Osäkerhet hanteras genom att identifiera källor till osäkerhet och väga in dessa när man uttrycker hur säker man är på en slutsats. De strävar mot att uttrycka osäkerhet i slutsatser kvantitativt med hjälp av sannolikheter och detta steg kräver att en grupp av experter kommer överens om deras osäkerhet. Här krävs innovativa strategier för få detta att fungera i praktiken.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till ullrika.sahlin@cec.lu.se