Riskkollegiet tar plats i Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd

Från och med januari 2024 kommer Riskkollegiets ordförande Lars Strömdahl att sitta med i Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd. Rådet fungerar som rådgivande för Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör.