Var/är flyktingsituationen en samhällskris?

Vi fortsätter att publicera presentationer från förra veckans seminarium “Vad är en kris i samhället?” som Riskkollegiet arrangerade tillsammans med FOI. Maria Stenström från FOI talade om flyktingsituationen. Länk till bilderna: Är flyktingsituationen en samhällskris. Maria Stenström, FOI

Om att definiera kris i samhället

I samarbete med FOI arrangerade Riskkollegiet under veckan seminariet “Vad är en kris i samhället?” i Kista inför en vältalig publik och med en rad uppskattade presentationer kring tema kris från nationell, via regional och till sublokal nivå. Björn Nevhage inledde. Länk till bilderna: Om att definiera kris i samhället. Björn Nevhage, FOI