Föreläsning Bal Raj Sehgal om Fukushima

Professor Bal Raj Sehgal höll en föreläsning med titeln: “The Impact Of Fukushima Accidents on LWR Safety and the Nuclear Power Risks” i samband med att Riskkollegiet, med stöd av sitt vetenskapliga råd, tilldelade Professor Seghal “The Swedish Risk Academy Award 2015”.