Lokala aspekter på globala utmaningar

Riskkollegiet och Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, anordnade den 21 maj 2015 ett heldagsseminarium på Mittuniversitetet Östersund med temat “Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna”

Seminariet syftade till att klargöra och diskutera några av de risker som människor som bor utanför storstadsregionerna kan utsättas för och hur ansvariga samhällsorgan och enskilda hanterar dessa risker idag. Syftet var att:

  • belysa globala risker och utmaningar ur ett lokalt perspektiv,
  • identifiera faktorer som kan förstärka konsekvenserna av dessa risker,
  • ge möjlighet att diskutera hur dessa risker hanteras idag för att lindra konsekvenserna för såväl enskilda  som för hela samhället om allvarliga oönskade händelser inträffar,
  • bidra med vägledning för krishantering i framtiden för dessa områden.

SVT Forum spelade in seminariet och det går att se via SVT Play:

Del 1  http://www.svtplay.se/klipp/2966323/krisberedskap-utanfor-storstaderna-del-1

Del 2  http://www.svtplay.se/klipp/2966129/krisberedskap-utanfor-storstaderna-del-2

Del 3  http://www.svtplay.se/klipp/2983424/krisberedskap-utanfor-storstaderna-del-3

Del 4  http://www.svtplay.se/klipp/2983792/krisberedskap-utanfor-storstaderna-del-4

Presentationer

Risker och förmågor – utmaningar idag och i framtiden – Ulrika Lindstedt, enheten för strategisk analys, MSB  Lindstedt pres

Sårbarhet i samband med brister i kritisk infrastruktur – Ivar Svare Holand, doktor i geografi, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Volatilitet och flexibilitet – (nya) begrepp att tänka igenom för morgondagens elkund – Bosse Andersson, vvd och stabschef Svensk Energi AB

Möjligheter och hot i utnyttjandet av it och telekom – Nils Kjellgren, 4C Strategies  Kjellgren pres

Anpassning till ett förändrat klimat – Sten Bergström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

Översvämningar – gränsöverskridande problem – Lars Nyberg, docent i miljövetenskap, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet Nyberg pres

Riskkommunikation vid skogsbränder och extraordinära händelser – Anna Olofsson, professor i sociologi, RCR Mittuniversitetet Olofsson pres

Samverkan och ledning: Den organiserade frivillighetens roll – Roine Johansson, professor i sociologi, RCR, Mittuniversitetet  Johansson pres

Lokalsamhällets dolda resurser – Erna Danielsson, doktor i sociologi, RCR, Mittuniversitetet

Samverkansidealet och integreringen av allmänheten i samhällets krishantering – Linda Kvarnlöf, doktorand i sociologi, RCR, Mittuniversitetet Kvarnlof pres

Gränsöverskridande samverkan (Sverige och Norge) – Staffan Edler, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Jämtlands län Edler pres

Trygghetens hus, ett framgångskoncept i glesbygd – Stephen Jerand, chef för polisområde Jämtland Trygghetens hus del 1Trygghetens hus del 2

LRF Jämtlands projekt om frivillig krisberedskap – Håkan Nilsson, ordförande LRF Jämtland