Seminarium om Riskkommunikation

Riskkollegiet och Strålsäkerhetsmyndigheten anordnade ett seminarium om Riskkommunikation den 13 maj 2015.

 

Presentationer

Riskkommunikation, prof. Anna Olofsson, Risk- och krisforskningscentrum – RCR, Östersund Olofsson pres

Kommunikation kring UV, EMF, Hélène Asp, SSM Asp pres

Strategier för kommunikation, Andreas von Schmalensee, SSM von Schmalensee pres

SSM:s riskarbete, Anna Franzén, SSM Franzen pres

Beredskap, Catarina Danestig-Sjögren, SSM Danestig Sjögren pres