Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?

Seminarium den 11 april 2013

Här finns skriftlig dokumentation från seminariet.

Här är en videoupptagning av hela seminariet:

Powerpointbilder från seminariet finns nedan.

Moderator Sharon Jåma Hofvander

12.30 Registrering
13.00 Välkomstord och information

Synnöve Sundell-Bergman och Jan Olof Snihs Riskkollegiet

Inledningsanföranden

13.10 Framtida energiförsörjning, Bo Andersson Enhetschef Svensk Energi

Bilder: Riskkollegiet 2013-04-11 Bo Andersson

13.35 Vad är risk och hur hanteras den?

Sven-Ove Hansson Professor och föreståndare Inst. för filosofi KTH

Session 1 Vad är kärnkraft och vilka är riskerna?

14.00 Kärnkraftens drift- och säkerhetsproblem

Jan Blomgren Professor och föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum

14.35 Kärnkraften och dess beredskap

Johan Friberg Avd. chef Avd. för strålskydd SSM

Bilder: Riskkollegiet 2013-04-11 Johan Friberg

14.55 Kärnkraften och dess radioaktiva avfall.

Hans Forsström f.d. direktör IAEA, f.d. teknisk direktör SKB

15.15 Kaffe och té paus

Session 2 Hur kontrolleras riskerna?

15.40 Vad innebär tillsyn av kärnkraften?

Jack Valentin f.d. sekreterare ICRP, avd .chef tidigare SSI

Bilder: Riskkollegiet 2013-04-11 Jack Valentin

Session 3 Kritiska synpunkter på kärnkraftsäkerhet och kärnkraftberoende

16.05 Är riskerna underskattade, är kärnkraftberoendet ett problem?

Johan Swahn Kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG

Bilder: Riskkollegiet 2013-04-11 Johan Swahn

Rolf Lindahl Kampanjledare klimat och energi, Greenpeace Sverige med fokus på kärnkraft

Bilder: Riskkollegiet 3013-04-11 Rolf Lindahl

16.40 Panelsamtal

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
Lars Högberg f.d. Generaldirektör tidigare Kärnkraftinspektionen, SKI Susanna Baltscheffsky Vetenskapsjournalist, redaktionschef Ny Teknik Mattias Lantz Kärnfysiker, ordförande KSU Analysgrupp
Richard Olsson, Enheten för omvärld och beredskap, MSB

17.30 Seminariet avslutades