Nanoriskrapport från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens senaste rapport heter Nanotechnology – high risks with small particles? och innehåller en genomgång av den samlade kunskapen som finns om risker med nanoteknik.

Ladda hem PDF