Säkerhetstema lockade många

Torsdagen den 9 oktober höll Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Vägtrafikinspektionen en konferens med säkerhet i fokus. Konferensen samlade över 100 åhörare från olika myndigheter och organisationer. Teman för konferensen var säkerhetskultur och balansen mellan säkerhet och ansvar, hur man kan förebygga hot och våld på arbetsplatsen, säkerhetskultur ur ett internationellt perspektiv och vilket ansvar ledningen har för säkerhetskulturen på en arbetsplats.