Seminarium: Dags att omvärdera radioaktivitetens risker

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (www.milkas.se) bjuder in till seminarium på ABF-huset onsdagen den 22 april kl. 13.30-15.30. Föredragande är professor Chris Busby (University of Ulster), och föredraget kommenteras av docent Jack Valentin, styrelseledamot i Riskkollegiet och f.d. vetenskaplig sekreterare i ICRP.

Ladda hem PDF