Gabriella Eriksson tilldelades Riskkollegiets pris till yngre lovande forskare

Vid årsmötet den 6 mars 2014 tilldelades forskarstuderande, numera doktor, Gabriella Eriksson utmärkelsen The Swedish Risk Academy’s Special Prize to Promising Junior Researchers 2014 med följande motivering:

“Gabriella Eriksson har mycket framgångsrikt studerat kognition och perception med avseende på de främsta riskerna med bilism, det vill säga forskning med stor relevans för att öka kunskap om risker i vårt samhälle.  Gabriella är en initiativrik forskare med ett passionerat engagemang för forskning. Hon har under sin doktorandtid visat prov på både grundlighet och effektivitet som resulterat i god produktivitet. Hon förväntas kunna fortsätta till en framgångsrik karriär som disputerad forskare.”

Gabriella Eriksson höll därefter ett uppskattat föredrag med rubriken ”Upplevda och faktiska konsekvenser av att öka hastigheten på väg” där hon sammanfattade resultat från sin avhandling kring hur personer bedömer olika konsekvenser vid bilkörning. En sammanfattning av Gabriellas avhandling finns tillgänglig här: Sammanfattning Gabriella Eriksson
Gabriella Eriksson tilldelades Riskkollegiets pris till yngre lovande forskare
Gabriella Eriksson tilldelades Riskkollegiets pris till yngre lovande forskare