Seminarium: Lokala aspekter på globala utmaningar 21/5

Riskkollegiet och Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR anordnar ett heldagsseminarium i Östersund på temat

Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna

Seminariet vänder sig särskilt till dig som är beslutsfattare inom central och regional statsförvaltning, region och kommun och som arbetar med frågeställningar relaterade till nämnda tema. Även beslutsfattare och experter inom andra organisationer och företag med verksamhet utanför storstadsregionerna och som på olika sätt kan vara berörda av de risker som kommer att belysas i seminariet är välkomna att delta.

Seminariet är avgiftsfritt, men antalet deltagare är begränsat till 100 personer. Alla som anmält sig kommer att få en bekräftelse med besked om plats finns i salen.

Tid: 21 maj 2015
Plats: Mittuniversitetet Östersund, sal F 234

Anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 12 maj till riskkollegiet@riskkollegiet.se

Mer information och uppdaterat program hittar du här