Bo Lindell har avlidit

Bo Lindell är död. Han blev 94 år.

Bo var en av initiativtagarna till Riskkollegiet, en visionär som tidigt insåg hur betydelsefullt det var att informera om olika risker i samhället. Under Bo Lindells tid som ordförande gav Riskkollegiet ut flera skrifter i ämnet risk bl a Riskperception, Jämförelse av risk, Riskkommunikation. Hans betydelse för det moderna strålskyddet har varit mycket stor, inte minst då det gäller etiska ställningstaganden för riskhanteringen.

Läs mer hos ICRP