Inbjudan: Vad är en kris i samhället?

OBS! Anmälningstid förlängd till 18 januari

INBJUDAN TILL SEMINARIUM
Vad är en kris i samhället?

Riskkollegiet tillsammans med FOI bjuder in till ett seminarium som syftar till att klargöra och diskutera vad en kris i samhället är.

Kris är ett diffust och mångtydigt begrepp som används dagligen i media och på andra ställen. Flyktingkris, regeringskris, förtroendekris, energikris och livsmedelskris är bara några exempel. Men vad är egentligen en kris? När blir en kris en samhällskris? Under seminariet presenterar forskare och praktiker olika sätt att se på kris och diskuterar vad detta innebär för samhällets risk- och krishantering.

Anmälan sker till: riskkollegiet@riskkollegiet.se senast den 18 januari 2017. Antal är begränsat till 50 personer. Alla som har anmält sig får en bekräftelse med besked om plats finns i salen. Anmälan ska innehålla namn, postadress och e-postadress samt uppgift om du deltar som privatperson eller som företrädare för någon organisation/institution/myndighet (ange vilken). Ange även ev. allergier/specialkost.

Välkomna!

Inbjudan till seminariet Vad är en kris i samhället