Styrelsen

På årsmötet den 3 mars valdes en delvis ny styrelse

 

Ordförande Synnöve Sundell-Bergman, Vattenfall

Vice ordförande Lars Strömdahl , Länsstyrelsen  Stockholm,

Sekreterare Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket

Kassör Liisa Honkaranta, Stockholms brandförsvar

 

Övriga ledamöter

Vidar Hedtjärn, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Håkan Lundberg, Teknik och information

 

Suppleanter

Per Strömsjö, Omegapoint, tillika webbredaktör

Anneli Hällgren, Strålskyddsmyndigheten (SSM)

Mattias Lantz,  Uppsala universitet

 

Ny valberedning är Fredrik Malmberg, FOI och Ingemar Lundh, SSM.

 

Riskkollegiet vill också passa på att tacka samtliga avgående ledamöter för deras engagemang och insatser för Riskkollegiets verksamhet.