Seminarium: Riskhantering inom strålskyddet

Riskkollegiet anordnar den 28 april 2017 ett heldagsseminarium på temat Riskhantering inom strålskyddet – fakta, bedömningar och tillämpning. Sponsor för seminariet är KTH Avdelningen för filosofi.

Plats är Kungliga Tekniska Högskolan, Sal D/LV5 (Ljusgården, D).

Seminarium KTH 28 april (programmet uppdaterat 21 april)