Fara eller risk? – heldagsseminarium i Uppsala

Fara eller risk?

Hur värderar, hanterar och informerar myndigheter om risker?

Riskkollegiet och Livsmedelsverket anordnar den 31 maj 2017 ett heldagsseminarium på Clarion Hotell Gillet, Uppsala.

Inbjudan till seminarium 31 maj