Om värdet av Centres of Excellence

Society for Risk Analysis har just avslutat sin tredagars Europakonferens i Östersund. Ett av årets inslag var ett uppskattat symposium i samarbete med Riskkollegiet där värdet av Centres of Excellence (CoE) inom risk diskuterades. Här är Ullrika Sahlins presentationsbilder samt ett fotocollage med några glimtar från symposiet.

The value of Centres of Excellence in Risk_SAHLIN