Vi välkomnar nya medlemmar

Riskkollegiet är en förening med syfte att öka kunskapen om hur risk uppfattas och hanteras. En del risker känner vi väl till medan andra är mer osäkra. Vi ser att myndigheter och företag behöver hantera såväl risker och osäkerheter i samhället samt hur omvärlden reagerar på dessa. Riskkollegiet vill skapa möjligheter att förbättra kommunikation av osäkerhet och risk mellan experter, lekmän och beslutsfattare. Vi kan ge råd i risk- och osäkerhetsfrågor till organisationer och myndigheter.

Vi ordnar seminarier med syfte att stimulera forskning och samarbete (såväl nationellt som internationellt). Varje år delar Riskkollegiets vetenskapliga råd ut ett pris till en riskforskare.

Till stödjande (organisations)medlemmar erbjuder vi att samordna möten eller kurser kring de frågor som er organisation brottas med. Vi kan även förmedla kontakter till experter på olika riskfrågor.

Till individuella medlemmar erbjuder vi information om våra aktiviteter samt möjlighet att söka bidrag för att ordna seminarier.

Studerandemedlem erbjuds möjlighet att söka resebidrag för att åka till ett riskrelaterat evenemang.