Riskkollegiets seniora pris 2019

Riskkollegiet har med stöd från dess vetenskapliga råd utsett två forskare, en kvinna och en man, till mottagare av det seniora priset 2019 för sina vetenskapliga bidrag inom riskområdet.

Lars Rosén är professor i ingenjörsgeologi vid Chalmers tekniska högskola. Han har genom att använda teorier inom riskhantering och beslutsstöd utvecklat metoder och angreppssätt som är av betydelse och direkt tillämpbara inom framförallt ingenjörsgeologiska och hydrogeologiska tillämpningar. Exempel på tillämpningar är grundvattenskydd och dricksvattenförsörjning. Genom sitt arbete har han både ökat medvetenheten och förmågan att analysera och hantera risker på ett strukturerat sätt inom flera branscher.

Åsa Boholm är professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Hon har fokuserat på att beskriva och förklara hur riskfrågor hanteras i samhället utifrån skilda perspektiv och uppfattningar. Hon har genom banbrytande forskning visat på teoretiska problem avseende begreppet risk. Hennes forskning har också givit betydelsefull kunskap rörande riskkommunikation kring infrastruktur­anläggningar och risker för det lokala samhället.

Pristagarna kommer hålla var sin föreläsning i Göteborg i oktober.