Årsmötet

Riskkollegiets årsmöte hölls i Stockholm den 5 april. Protokollet återfinns här.