Tack för RISKUT2019!

Från Hans och Greta via kvantitativa metoder, riskvandringar, samverkansbehov och informationsrisk till skolundervisning, spelet Riskköping och andra gradens osäkerhet. Skiftande teman i en gemensam domän. Från Östersund till Lund, tack till alla som möjliggjorde vår första heldagskonferens i Stockholm för riskutbildare!

https://www.riskkollegiet.se/riskut/