Inbjudan: Riskförmiddag i Uppsala

4 december anordnas en förmiddag kring olika slags riskrelaterad forskning vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 09-11 ges korta föredrag om allt från statsvetenskapliga perspektiv på naturkatastrofer till hotet från invasiva arter. Det blir en kaffepaus vid 10, och vid 11 blir det medlemsmöte för gamla och nya medlemmar i Riskkollegiet, följt av lunch på restaurant Rullan.

Fem bekräftade talare som forskar inom statsvetenskap, biologi, informationsteknologi och nationalekonomi och som på något vis hanterar risk.

Anmälan via e-post senast fredag 29 nov till Mattias Lantz. V.g. ange kostval (vegetariskt, fisk, kött, eventuella allergier).

Riskförmiddag_Uppsala_Program