Medlemsundersökningen

I Riskkollegiets sommarbrev (juni) berättade vi bland annat om en medlemsundersökning. Vi fick en mängd konstruktiva svar på de olika frågorna och här kan du läsa mer om resultatet.

RK medlemsundersokn 2019