Etik och strålskydd – symposium

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning inbjuder till ett symposium kring etik och värdegrund inom strålskyddet. Läs mer här.