RISKUT 22 september

Riskkollegiets uppskattade konferens för riskutbildare återkommer efter fjolårets premiär. RISKUT2020 hålls den 22 september. Årets format blir online. Läs mer här.