Årsmöte

Riskkollegiets årsmöte 2021 äger rum på Zoom den 22 mars kl 14-16.

Vi inleder med ett föredrag med Ann Enander, årets mottagare av Riskkollegiets seniora pris, om pandemier ur ett psykologiskt perspektiv, följt av prisutdelning. Därefter har vi diskussion i smågrupper och sedvanliga mötesförhandlingar.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE vill vi att du skickar senast den 18 mars till riskkollegiet@riskkollegiet.se.

Riskkollegiet_Verksamhetsberättelse2020