RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot

RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot, hur skattas ”sannolikhet” i relation till aktörsdrivna händelser?

Tid: 29 september kl 10:00-11:00
Plats: Teams

Terrorhot och hot kopplat till antagonistiska händelser är mer aktuellt än någonsin! Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé reder Petter Säterhed vid MSB ut begreppen kring riskanalyser avseende antagonistiska hot och hur ”sannolikhet” skattas i relation till aktörsdrivna händelser.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com