RiskCafé – Försäkringar och Naturrelaterade händelser! 

Tid: 5 april kl 13:00-14:00Plats: TeamsI dag ingår försäkringsskydd för skador som är orsakade av naturrelaterade händelser. Ett förändrat klimat kommer orsaka fler och värre händelser i Sverige. Hur resonerar försäkringsbolagen? Kommer det gå att behålla försäkringsskyddet? Vad behöver då göras? Vid detta RiskCafé gästas vi av Staffan Moberg som är jurist vid Svensk Försäkring.… Continue reading RiskCafé – Försäkringar och Naturrelaterade händelser! 

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00 Plats: Teams Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé berättar Hanna… Continue reading RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Published
Categorized as Nyheter

Riskcafé på tema social sårbarhet

Tid: 9 mars kl 14.30-15.30.Som inledning presenteras resultat och slutsatser från en studie om social sårbarhet i Sverige och Norden. Studien genomfördes på uppdrag av MSB och fokuserade på klimatrelaterade hot, tex översvämningar, skred, skogbränder och värmeböljor. Medverkande: Lars Nyberg, Andreas Pettersson och Kenny Turesson, forskare på Risk- och miljöstudier Karlstads universitet inleder. Därefter diskussion… Continue reading Riskcafé på tema social sårbarhet

Published
Categorized as Nyheter