[Inställt] Ukraina ur ett strålningsperspektiv

[Nedanstående seminarium är inställt, vi återkommer med ny tid.] Sedan den ryska invasionen av Ukraina har det rapporterats om olika händelser vid kärntekniska anläggningar. Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ger en översikt om händelserna och vad de kan innebära för strålningsrisker, både i Ukraina och ur ett svenskt perspektiv.

Published
Categorized as Nyheter

Riskcafé på tema social sårbarhet

Tid: 9 mars kl 14.30-15.30.Som inledning presenteras resultat och slutsatser från en studie om social sårbarhet i Sverige och Norden. Studien genomfördes på uppdrag av MSB och fokuserade på klimatrelaterade hot, tex översvämningar, skred, skogbränder och värmeböljor. Medverkande: Lars Nyberg, Andreas Pettersson och Kenny Turesson, forskare på Risk- och miljöstudier Karlstads universitet inleder. Därefter diskussion… Continue reading Riskcafé på tema social sårbarhet

Published
Categorized as Nyheter