Den vadderade faran: Hur stor får risken vara i trygghetsnarkomanernas land?

Presentation: David Eberhard. Paneldiskussion ledd av Britt-Marie Drottz Sjöberg. Dokumentation i Risknytt 2008:1.
Arrangemang: Riskkollegiet den 19 februari 2008

Leave a comment