Finns det en ”sanning” om Tjernobyl? Motsägelser, myter, medier

Presentation: Claes-Göran Kjellander. Dokumentation i Risknytt 2004:1.
Arrangemang: Riskkollegiet och Naturvårdsverket den 2 december 2003.

Leave a comment