Framtidens strålskydd – från optimering till …?

Presentationer: Lars-Erik Holm, Bo Lindell, Carl-Magnus Larsson, Jan Carlsson, Henrik Efraimsson, Gunilla Hellström, Margareta Warholm, Mikael Jensen, Per Wikman-Svahn, Sven Ove Hansson, Rodolfo Avila. Dokumentation i Risknytt 2007:1 och här.
Arrangemang: Riskkollegiet tillsammans med Avd. för filosofi vid KTH, Vattenfall AB och Nationalkommittén för strålskyddsforskning (Kungl. Vetenskapsakademien) den 7 december 2006.

Leave a comment